Kategorier
Juridik

Konkursansökan med advokathjälp

Att tvingas att sätta ditt företag i konkurs kan vara en mardröm för dig som seriös företagare. För att göra konkursansökan bör du ta hjälp av en advokat.

Det finns många märkliga uttryck för situationen där en företagare tvingas ge upp sitt företag. Man går bankrutt, slår nävarna i bordet eller till och med spelar konkurs. Bakom uttrycken ligger någon form av förakt och visst är det förödmjukande och skambelagt att tvingas kasta in handduken för en företagare. De som uttalar sig nedlåtande har oftast aldrig själva ägt något företag.

Det finns en rad regler som omgärdar en konkurs. Om en företagare misstänker att företaget är på obestånd och har förbrukat mer än halva aktiekapitalet ska en kontrollbalansräkning upprättas. Företagaren kan fortsätta driva sin verksamhet även om kapitalet är förbrukat, men då tar företagaren personligt ansvar för ett aktiebolags skulder. Inte att rekommendera! Den verkliga dolkstöten kommer när skatter och avgifter förfaller till betalning. Då är det dags för konkursansökan.

En advokatbyrå lämnar in konkursansökan

Om ditt företag har levererat varor eller tjänster till ett bolag men inte fått betalt, kan du hamna i en delikat situation. Du börjar med att skicka påminnelser och därefter överlämnar du ärendet till en inkassobyrå. Om din fordran trots det inte blir reglerad måste du ta ett beslut. Kunden kan ha stor betydelse och du vill gärna behålla relationen. Men det finns förvånande nog många stora företag som konsekvent nonchalerar överenskomna betalningsvillkor.

Det bästa du kan göra är att ta hjälp från en advokatbyrå. Du redogör för vad fordran avser och vilka åtgärder du gjort för att få dina pengar. Advokatbyrån kommer att ta direktkontakt med gäldenären med begäran om svar inom en viss tid. Din kund får också besked om att en konkursansökan förbereds. Om gäldenären vägrar betala kommer din advokatbyrå att lämna konkursansökan till tingsrätten.