Kategorier
Rekrytering

Noggrann chefsrekrytering är vitalt

Alla vet att när man har en bra ledare så kan man lättare lyckas. När ni ska börja med chefsrekrytering så är det många saker att ta med i beräkningarna.

Alla har olika idéer om hur en bra chef ska vara. Det kommer att skilja sig mycket åt i åsikter om ni frågar någon som redan har en chefsposition, och om ni frågar en medarbetare. Det är helt enkelt en uppgift och roll som kräver många olika egenskaper för att alla ska känna sig välkomna på arbetsplatsen. Skapa en sådan miljö genom att rekrytera chef via ett företag som har chefsrekrytering som fokus.

Något som alla uppskattar är en aktiv chef. Att passivt sitta på sin kontorsstol och titta på när andra drar lasset är aldrig uppskattat. Därför är det viktigt att den som tillsätts som chef är redo att kavla upp ärmarna, så att säga, och gå först i ledet. Det innebär att de behöver ha full koll på vad som pågår på företaget, och att de kan ta itu med allt som kommer deras väg.

A och O vid chefsrekrytering

Att rekrytera en chef kan kännas som en omöjlig uppgift att utföra på egen hand. Därför är det klokt att använda sig av någon som har koll på alla roller som en chef behöver uppfylla, och som kan sortera olika ansökningar, så att ni hittar någon som passar i just den roll ni söker. Något som står högst på de flesta listorna är att en bra chef är bra på att kommunicera.

Det handlar inte om att man är bra på att snacka. Kommunikation är lika mycket att lyssna som det är att prata. Det gör att en bra chef behöver vara så klok att hen kan sätta sig ner och ta in andras åsikter. En bra chef delar också med sig av kunskap, och ser till så att alla har tillgång till den information de behöver för att kunna sköta sitt jobb felfritt.

Kategorier
Rekrytering

Karriär med Rusta och Matcha 2 Göteborg

Rusta och Matcha 2 i Göteborg är en konsulttjänst som hjälper Arbetsförmedlingen att få folk i sysselsättning och ge alla arbetslösa ett meningsfullt jobb. 

Det gäller att ta fasta på vad människor har förmåga och kapacitet till och se positivt på processen att söka arbete. Konsulterna på Rusta och Matcha har goda kontakter med näringslivet och kan ge tips om lämplig arbetskraft när företagen behöver hjälp.

Det behövs mångfald inom arbetsplatserna, och det är berikande om unga och gamla kan arbeta tillsammans över generationsgränserna. De unga har sin entusiasm och de äldre har sin erfarenhet. Även personer med funktionshinder kan bidra med värdefullt arbete och ingå i ett framgångsrikt team. 

Rusta och Matcha till rätt plats 

Någon kanske är dålig på språk men gillar biologi och att bidra till ett bra ekosystem. Den som är duktig på att mata djur kan få arbete i en djurpark eller hos en veterinär. Det behövs assistans på många ställen i samhället, och Rusta och Matcha 2 i Göteborg arbetar metodiskt för att få in folk på rätt plats. 

Det är otroligt mycket mer värdefullt att ge en person en meningsfull sysselsättning istället för att bara betala ut bidrag. Ett liv i passivitet leder inte till några sociala framsteg, och alla människor behöver känna sig behövda. 

Arbetsglädje med ROM 2 i Göteborg

En arbetsgemenskap ger glädje i vardagen med fikastunder och ett socialt liv.  Där kan rusta och matcha i Göteborg medverka till att ge arbetslösa personer en syssla som de klarar av. Samtidigt blir arbetsgivarna och den befintliga personalen avlastade med nödvändiga uppgifter som måste göras. 

Kanske är den arbetslöse expert inom ett visst ämne, och då gäller det för konsulten på Rusta och Matcha 2 i Göteborg att hitta den plats som är idealisk för detta intresseområde. Ibland kan det leda till fast anställning.