Kategorier
Utbildning

Bli certifierad att att arbeta med heta arbeten

Heta arbeten innebär att man arbetar med brandfarliga material och för att få utföra dessa krävs det att man gått en utbildning och fått ett certifikat.

Det händer mycket på en byggarbetsplats, det är många kunniga hantverkare och tekniker i rörelse på dagarna. Ofta arbetar man tyvärr under tidspress och vissa moment måste bli klara innan man kan påbörja en ny fas i arbetet. Byggarbetsplatser kan dessutom i många fall innebära risker och fara för dem som befinner sig där. Stora maskiner, vassa och starka redskap, kablar och höga höjder gör att man måste ha ett bra säkerhetsmedvetande.

De som är sysselsatta med sina olika uppgifter har ett yrkeskunnande inom sitt fack. Många yrken kräver certifikat, det räcker inte med att ha gått bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. Man har fått komplettera med specialkurser och utbildningar för att få rätt kompetens. Ett arbete som kräver certifikat är de så kallade heta arbetena. De heta arbetena innebär brandfarliga uppgifter som orsakar uppvärmning eller som kan ge gnistor och innebär extra stora risker.

Brandfarliga eller heta arbeten innebär ansvar och försiktighet

När det är många olika byggmoment på gång innebär det ofta också att det finns olika sorters byggmaterial i omgivningen. Trä, plast och isolering används av vissa hantverkare medan andra kanske är upptagna med att svetsa rör eller balkar. Risken för att en gnista ska hamna fel och orsaka skador är stor. Därför krävs det en speciell utbildning för dem som arbetar med heta arbeten.

För att underlätta för dem som vill skaffa ett certifikat finns det därför en heta arbeten-utbildning som man kan gå online. Fördelen med dessa kurser är att de kan göras var som helst, när som helst. Kurserna är framtagna av etablerade experter och de certifikat som utfärdas är godkända enligt försäkringsbolagens villkor.